Benvinguts a la web de Pol

En aquesta web veureu diferents projectes fets a l'asignatura d'informatica

  1. slideshow de pintors : slideshow de pintors, jo sóc responsable concretament de mondrian ,, courbet i Ucello amb les seves pintures en ordre cronològic amb el seu titol i una explicació amb detall de l'obra que més m'agradi de cada pintor
  2. Mira aquest video sobre Mondrian

  3. Projecte mapa d'imatge: crearem un mapa d'imatge de forma que quan passi per sobre de zones diferents Projecte necessitaré l'editor d'imatges GIMP i també necessitarem Visiual Code Studio i mapper. js
  4. Projecte Eurostat : Farem un mapa d'Europa i posarem dades de diferents paisos, regions i provincies de forma que les dades procedents de la oficina d'estadística Europea Eurostat
  5. Projecte colors: consisteix en veure si hi ha diferències estadísticament signaficatives entre homes i dones en la percepció dels colors bàsics: vermell, blau i verd. Necesitem calcular la mitjana, la desviació estàndard o variabiliat, el número de mesures i farem la prova estadística de T de student a la web graphpad quickalcs. Els resultats de la clase són Unpaired t test results classe són: resultats no aparellats de la T de Student són un valor p= 0.6721 com la p es major a 0,005 no hi ha diferències entre nois i noies P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.6721 By conventional criteria, this difference is considered to be not statistically significant. Confidence interval: The mean of chicas rojo minus chicos rojo equals 0.73 95% confidence interval of this difference: From -2.77 to 4.23 Intermediate values used in calculations: t = 0.4273 df = 31 standard error of difference = 1.716 Review your data: Group Mean SD SEM N chicas rojo 251.67 5.31 1.25 18 chicos rojo 250.93 4.37 1.13 15